නව සඳ බැලීම

චන්ද්‍ර වර්ෂය සඳහා මාර්තු 30 වන ගුරුදා ද සූර්‍ය වර්ශය සඳහා අප්‍රේල් මස 28 වන සිකුරාදා ද නව සඳ බැලීම මැනවි.

පරණ අවුරුද්දට ස්නානය

අප්‍රේල් මස 12 වන බදාදා කොහොඹ පත් යුෂ මිශ‍්‍ර නානු ගා ස්නානය කොට ඉෂ්ට දේවතා අනුස්මරණයෙහි යෙදී වාසය මැනවි.

දිනපැයමිනිතත්

පුණ්‍යය කාලය

අප්‍රේල් මස 13 වන බ‍්‍රහස්පතින්දා අපරභාග 7.40 සිට 14 වන සිකුරාදා පූර්වභාග 08.28 දක්වා පුණ්‍ය කාලය බැවින් අප්‍රේල් මස 13 වන බ‍්‍රහස්පතින්දා දින අපරභාග 7.40 ට පලමුව ආහාර පාන ගෙන සියලූ වැඩ අත්හැර ආගමික වතාවත් වල යෙදීමද පුණ්‍ය කාලයේ අපර කොටස තුල එනම් 14 වන සිකුරාදා දින පූර්වභාග 02.04 සිට පූර්වභාග 08.28 දක්වා පහත දැක්වෙන අයුරින් වැඩ ඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය ආදී චාරිත‍්‍ර ඉටු කිරීම මැනවි.

දිනපැයමිනිතත්

අලුත් අවුරුදු උදාව

මීන රාශියෙන් මේශ රාශියට සූර්‍යා සංක්‍රමණය වෙමින් අප්‍රේල් මස 14 වන සිකුරාදා පූර්වභාග2 යි 04ට නව අවුරුද්ද උදාවේ.

දිනපැයමිනිතත්

ආහාර පිසීම

අප්‍රේල් මස 14 වන සිකුරාදා පූර්වභාග 05.41 ට රන්වන් පැහැති වස්ත‍්‍රාභරණයෙන් සැරසී උතුරු දිශාව බලා ලිප් බැඳ ගිනි මොලවා ගිතෙල් හා හකුරු මිශ‍්‍ර කිරි බතක් සහ අග්ගලා සහ කැවිලි ආහාරයක් පිළියෙල කර ගැනීම මැනවි.

දිනපැයමිනිතත්

වැඩ ඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය

අප්‍රේල් මස 14 වන සිකුරාදා පූර්වභාග 07.05 ට සුදු සහ නිල් මිශ‍්‍ර වස්ත‍්‍රාභරණයෙන් සැරසී උතුරු දිශාව බලා සියලු වැඩ අල්ලා ගනුදෙනු කොට ආහාර අනුභවය මැනවි.

දිනපැයමිනිතත්

හිස තෙල් ගෑම

අප්‍රේල් මස 15 වන සෙනසුරාදා උදේ 11.04ට නිල් පැහැති වස්ත‍්‍රාභරණයෙන් සැරසී උතුරු දිශාව බලා හිසට නුගපත් ද පයට කරඳපත් ද තබා නුගපත් මිශ‍්‍ර නානු ද ගා ස්නානය කිරීම මැනවි.

දිනපැයමිනිතත්

රැකී රක්ෂා සඳහා පිටත් වීම

අප්‍රේල් මස 17 වන සඳුදා උදේ 06.28 ට සුදු පැහැති වස්ත‍්‍රාභරණයෙන් සැරසී, දීකිරි සහ ගිතෙල් මිශ‍්‍ර කිරි බත් අනුභව කර උතුරු දිශාව බලා පිටත්ව යාම මැනවි.

දිනපැයමිනිතත්

තරු කිරණ සහ kendare.com ජ්‍යෝතිෂ මෘදුකාංගය අනුග්‍රහයෙනි.

පිංතූර ඇන්දේ බුද්ධි.